KRIVIČNA ODGOVORNOST I COVID - 19

Autor: Bojana Bogojević, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, specijalista za korporativno upravljanje, UN Accredited Climate Change Teacher

Kao autor verovala sam da ovakav tekst neću pisati za svoju zemlju, kao ljudsko biće plašila sam se i da pomislim da su svedočanstva iz istorijskih zapisa opet moguća, ali nažalost, kao neko sa prilično širokim poljem ekspertiza znala sam da je pitanje vremena kada ćemo se kao čovečanstvo suočiti sa novim izazovom. Izazovom koji će testirati do krajnjih granica naše znanje, veštine, mogućnosti i vrline.

Bojana Bogojević

Početkom marta 2020. godine (tačnije 6. marta) je u Republici Srbiji potvrđen prvi slučaj lica obolelog od COVID-19 bolesti koju izaziva korona virus odnosno preciznije SARS – CoV2 . U skladu sa članom 200. stav 8. Ustava Republike, 15. marta 2020. godine uvedeno je vanredno stanje, na osnovu Odluke o uvođenju vanrednog stanja, Vlada Republike Srbije je uvela posebne mere, isključivo u cilju suzbijanja i sprečavanja širenja virusa. Na ovom mestu sam dužna da vas uputim u odredbe Krivičnog zakonika koje su u vreme pandemije i situacije u kojoj se naša zemlja nalazi postale izuzetno bitne imajući u vidu veliki broj naših građana koji se istih ne pridržava. Da li se isti mera ne pridržavaju zbog neupućenosti, neodgovornosti, lakomislenosti ili bezobzirnosti, na ovom mestu i u ovom trenutku nije moje da sudim.

Krivični zakonik Republike Srbije u glavi 23 predvideo je krivična dela protiv zdravlja ljudi. Ovde bih posebno istakla sledeće:

  • - Član 248. koji se odnosi na krivično delo nepostupanja po zdravstvenim propisima za vreme epidemije gde je zakonodavac odredio: “Ko za vreme epidemije kakve opasne zarazne bolesti ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama kojima se određuju mere za njeno suzbijanje ili sprečavanje, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.”
  • - Član 249. reguliše krivično delo prenošenje zarazne bolesti: ”Ko ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama za suzbijanje ili sprečavanje zaraznih bolesti, pa usled toga dođe do prenošenja zarazne bolesti, kazniće se zatvorom do tri godine.”


Na ovom mestu naročito je potrebno skrenuti pažnju na član 259. kojim se uređuju teška dela protiv zdravlja ljudi gde je određeno da:

  • - Ako usled dela iz čl. 249, zakonika, neko lice bude teško telesno povređeno ili mu zdravlje bude teško narušeno, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina
  • - Ako je usled dela iz čl. 249 ovog zakonika nastupila smrt jednog ili više lica, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina


Imajući u vidu odluke koje su donete u cilju sprečavanja širenja virusa i dalje prenošenje zaraze, svi veliki deo vremena provodimo uz ekrane različitih veličina, tragajući za što većim brojem informacija kako bi zaštitili sebe, svoje bližnje, sebi drage, ne shvatajući da nekada iz najbolje namere možemo upravo putem društvenih mreža ili sredstava javnog informisanja biti izloženi velikom riziku. Ovaj rizik nas vreba zato što koristi paniku zbog nastale situacije, usled koje mi postajemo podložni neproverenim informacijama koje su potekle iz još neproverenijih izvora.

Iz želje da vas zaštitim, da ne biste postali ni žrtva, a ni počinilac skrenuću vam pažnju da je Krivični zakonik Republike Srbije u glavi 31 predvideo krivična dela protiv javnog reda i mira, a shodno gore navedenom najznačajnije je delo izazivanje panike i nereda iz člana 343.

Predmetno krivično delo može da se izvrši na dva načina:

"(1) Ko iznošenjem ili pronošenjem lažnih vesti ili tvrđenja izazove paniku, ili teže narušavanje javnog reda ili mira ili osujeti ili značajnije omete sprovođenje odluka i mera državnih organa ili organizacija koje vrše javna ovlašćenja, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.
(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno putem sredstava javnog informisanja ili sličnih sredstava ili na javnom skupu, učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina."

Da bi što bolje razumeli pojam panike, imajući u vidu da govorimo o krivičnom delu, istu je Zoran Stojanović, penzionisani profesor (redovni profesor) Pravnog fakulteta u Beogradu iz predmeta Krivično pravo definisao kao „iznenadno uznemirenje građana jačeg intenziteta, prouzrokovano strahom zbog iznošenja ili pronošenja lažnih vesti ili tvrđenja. Panika često vodi tome da građani preduzimaju postupke kojima se narušavaju javni red i mir, ali to nije nužno za ovu vrstu posledice“.

Imajući u vidu situaciji u kojoj se kao zemlja i društvo nalazimo i u kojoj ćemo se sigurno nalaziti u dogledno vreme, a čija dužina trajanja u velikoj meri zavisi od naše discipline i poštovanja uvedenih mera koje su kao što sam rekla uvedene za naše dobro bitno je naglasiti da je izvršenje ovog krivičnog dela putem društvenih mreža izvesno. Važno je navesti da izvršilac ovog dela može biti svako lice.

Znam da vam se sve mere čine teškim, ali shvatite ih kao samo još jedan izazov koji ćemo samo svi skupa moći uspešno i brzo prevazići, a onda ćemo moći nesmetano da stvaramo nove uspomene koje ćemo još više ceniti. Odgovornost i strpljenje su najteži ispiti koje život stavlja ispred nas, ali isto tako sa sobom nose i najslađe nagrade kada ih položimo. Verujem da ćete sada naoružani pravnim informacijama donositi ispravne odluke. I molim vas ne zaboravite, vaše odluke se tiču budućnosti svih nas. Ostanite kod kuće i budite zdravi.

X
Kolačići

Novaston Grupa može koristiti kolačiće kako bi nam pomogli da razumemo vaše potrebe i pružimo vam bolje korisničko iskustvo. Možete sprečiti postavljanje kolačića preko našeg veb sajta promenom podešavanja vašeg internet pretraživača.