Kako stojimo sa oglašavanjem

Ivana Parčetić Mitić

Samo 9,5% potrošača u Srbiji smatra da bi kompanije trebale da prekinu oglašavanje u doba korone

Povodom prvog #AdCast webinara, Marketing mreže sprovela je istraživanje na više od 2.000 potrošača u Srbiji uzrasta od 18 do 65 godina, koje je pokazalo da samo 9,5% njih misli kako bi kompanije trebalo da prekinu sa komunikacijom u toku vanrednog stanja. Čak 77% smatra da bi kompanije trebale da nastave sa informisanjem javnosti o svojim aktivnostima.

Gotovo svi ispitanici smatraju (95%) da kompanije treba da komuniciraju ohrabrujućim tonom u doba pandemije i ponude pozitivnu perspektivu. Više od 38% takođe smatra da bi kompanije trebale komunicirati na potpuno identičan način kao što su to radile pre krize, dok 55% misli da bi kompanije trebale govoriti o sopstvenom brendu na bezbrižan i lagan način. Samo 12% ispitanih reklo je da bi brendovi trebali komunicirati šaljivim tonom.

Kada je u pitanju uloga kompanija u doba pandemije, 87% potrošača veruje da bi im kompanije trebale pomoći u svakodnevnom životu, 61% da bi trebalo informisati ljude o tome šta rade, a 81% da kompanije ne bi trebalo da koriste aktuelnu situaciju zarad profita.

Čak 91% ispitanika smatra da kompanije u ovom trenutku treba da stave svoj fokus na brigu o zaposlenima, kao i da njihovo zdravlje treba da im bude ključni prioritet.

Oko 34% potrošača želi videti kompanije kako planiraju da zaštite isporuku usluga ili proizvoda, dok više od 86% želi videti kompanije koje daju donacije svojih proizvoda ugroženom stanovništvu. Samo 38% ispitanika smatra da bi brendovi trebali da doniraju novac Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje Republike Srbije. Generalno, 57% potrošača očekuje od svojih omiljenih brendova da komuniciraju svoje društveno-odgovorne aktivnosti u medijima.

S obzirom na krizu, smanjene plate i znatan broj ljudi koji su ostali bez posla, čak 71% potrošača želi da im kompanije ponude popuste i promocije, a 29% očekuju kvalitetniju uslugu i bolje korisničko iskustvo. Nešto više od 21% ispitanika očekuje više loyalty programa i konkretne benefite.

Uprkos rezultatima istraživanja, mnoge kompanije povlače oglasne kampanje i revidiraju budžete za oglašavanje. Istraživanje na 100 kompanija i 100 agencija u Srbiji u organizaciji Marketing mreže otkrilo je da je 57% brendova odložilo ili revidiralo svoje kampanje za mesec april ove godine, dok je 64% smanjilo ili revidiralo budžete i feejeve prema agencijama. Od početka vanrednog stanja, 23% kompanija otkazalo je saradnju na projektu ili ugovore sa agencijama.

Kada su u pitanju najveći problemi agencija u ovom trenutku, 47% je reklo da su to isplate plata zaposlenima, poreza i doprinosa, a 24% da je to isplata PDV-a.

Na žalost, niko sa sigurnošću ne može da predvidi u kom smeru će se kretati tržište, ekonomija, ali i sama pandemija u narednom periodu. Kada su u pitanju marketing budžeti, 56% ispitanika smatra da će se oni smanjiti nakon pandemije, 23% da će se povećati, a 21% da će ostati na istom nivou kao pre vanrednog stanja.

Ivana Parčetić Mitić, osnivač & CEO, Marketing mreža

X
Kolačići

Novaston Grupa može koristiti kolačiće kako bi nam pomogli da razumemo vaše potrebe i pružimo vam bolje korisničko iskustvo. Možete sprečiti postavljanje kolačića preko našeg veb sajta promenom podešavanja vašeg internet pretraživača.