Razvoj poslovnih veština – pre, tokom i nakon korone

Autor: Dragana Okanović, psiholog, HR Consultant, TIM Centar

Nove veštine

U poslednjih nekoliko meseci termin “kriza” čujemo i po nekoliko puta u toku dana iz različitih izvora. Ono što zaokuplja pažnju najvećeg broja ljudi jesu moguće posledice i promene koje će uslediti nakon kriznog perioda. Nepoznanica ima mnogo, različiti scenariji su mogući i teško je predvideti bilo kakav izvestan ishod. Međutim, i pored velike neizvesnosti koja je karakteristična za ovu situaciju, mi imamo mogućnost da aktivno pristupimo situaciji i da utičemo na ono što je u našem domenu uticaja. Pripreme za “povratak” su u fokusu velikog broja kompanija i jedno od pitanja o kojem se sve češće govori jeste pitanje veština koje će nam biti potrebne nakon krize, a koje će omogućiti brži i efektivniji povratak.

Prema istraživanju koje je sproveo Linkedin (Linkedin’s 2020 Workplace Learning Report), pre pandemije, ovo su bile ključne soft skills veštine, za koje se smatralo da su osnove za uspešnost u bilo kojoj profesiji i radnoj ulozi. To su: kreativnost, uticaj (persuasion), saradnja, adaptibilnost i emocionalna inteligencija. Prvi utisak koji se nameće jeste da su ovo veštine koje u centar stavljaju čoveka (human-centered skills) i koje su usmerene na razvoj, dugoročne efekte, a ne toliko na efikasnost i brzinu. Pored tehničkih znanja i stručnih kompetencija koje su takođe važne, i istraživanja i praksa pokazuju da su upravo ove veštine ključne za to da li ćemo uspeti (prilagoditi se) ili ne.

U prvom susretu sa pandemijom najvažnije je bilo obezbediti bezbednost, stabilnost i dobar balans između fokusa na zaposlene i fokusa na poslovne procese. Adaptibilnost, saradnja, komunikacija, emocionalna stabilnost, kreativnost su opet bile u fokusu i pokazale se kao važne veštine. Kompanije koje su negovale ovakav pristup i razvijale ove veštine su i pored brojnih izazova uspele (i još uvek uspevaju) da sačuvaju i ljude i posao.

I na kraju, da se nakon prošlosti i sadašnjosti, osvrnemo na budućnost, uz potpunu svest o tome da ne postoji „tačan odgovor“, i da vidimo koje veštine nam dolaze u fokus. U članku koji je objavio Forbes (Marr, B., 2020) autor navodi da će nam u post-korona periodu biti ključne sledeće veštine: adaptibilnost, kreativnost, emocionalna inteligencija, liderstvo, kritičko razmišljanje i tehničke kompetencije (korišćenje i poznavanje različitih tehnologija, korišćenje podataka, digitalne kompetencije). Kada se pogleda ova lista, ne čini li vam se poznatom?

Ono što se nameće kao zaključak jeste da mi već živimo i funkcionišemo u nepredvidivom svetu koji se brzo menja i koji je pun neizvesnosti. Neizvesnost i teškoće u predviđanju su samo dodatno pojačane u situaciji krize. Iz tog razloga ne čudi i što se „lista potrebnih veština“ ponavlja.

Izgleda da nam rešenje leži ne toliko u nekim konkretnim receptima i savetima, već u jednom zdravom, konstruktivnom pristupu koji podrazumeva fokus na dugoročan razvoj, celoživotno učenje, spremnost na promene i da u svemu tome ne zaboravimo na ono ljudsko, što nas povezuje i što nam omogućava da živimo zadovoljan i ispunjen život.

X
Kolačići

Novaston Grupa može koristiti kolačiće kako bi nam pomogli da razumemo vaše potrebe i pružimo vam bolje korisničko iskustvo. Možete sprečiti postavljanje kolačića preko našeg veb sajta promenom podešavanja vašeg internet pretraživača.